Zmiany w programach lekowych

Zmiany w programach lekowych

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował zmiany dotyczące programów lekowych. Najważniejsze zmiany związane są z dodaniem nowych programów lekowych. Propozycje zmian NFZ opublikował w projekcie zarządzenia zmieniającego zarządznie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych produktów na dzień 1 maja 2021 r. Do najważniejszych zmian zalicza się zmiany…

Więcej...