Zmiany w programach lekowych

Zmiany w programach lekowych

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował zmiany dotyczące programów lekowych. Najważniejsze zmiany związane są z dodaniem nowych programów lekowych. Propozycje zmian NFZ opublikował w projekcie zarządzenia zmieniającego zarządznie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych produktów na dzień 1 maja 2021 r. Do najważniejszych zmian zalicza się zmiany…

Więcej...

Zarządzenie NFZ dot. rehabilitacji oraz dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie NFZ dot. rehabilitacji oraz dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzone zarządzeniem zmiany polegające na nadaniu nowego brzemienia załącznikowi nr 1 m do zarządzenia, mają charakter porządkujący. Wprowadzona zmiana nie powoduje negatywnych skutków dla podmiotów realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacji lecznicza. Przepisy zarządzenia stosuje się do…

Więcej...

Finansowanie pobytów w szpitalu pacjentów pocovidowych

Finansowanie pobytów w szpitalu pacjentów pocovidowych

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowe zarządzenie dotyczące finansowania pobytu pacjentów na oddziałach innych niż covidowe, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dalszego pobytu w szpitalu. Nowe zarządzenie zmienia to wprowadzone 5 marca 2021 r. ws. zasad sprawozdania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Prezesa NFZ zobowiązano do przygotowania i prowadzenia wykazu, odrębnego dla każdego z z województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Dodatkowo prezes został zobowiązany do określenia zasad…

Więcej...

Ciąg dalszy postulatu o wstrzymanie planowych zabiegów

Ciąg dalszy postulatu o wstrzymanie planowych zabiegów

W związku z trzecią falą koronawirusa trzeba zarezerwować określoną liczbę anestezjologów, których już i tak brakuje ze względu na ich emigracje płacowe. Na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wydano komunikat o zleceniu ograniczenia planowych zabiegów, które wymagają udziału anestezjologów. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza zarządzenie zostało wprowadzone w trosce o to, by nie zabrakło personelu medycznego, który mógłby opiekować się pacjentami covidowymi. „Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zwieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo” –…

Więcej...

Stawki za szczepienia przeciw COVID-19

Stawki za szczepienia przeciw COVID-19

Opublikowane przez NFZ nowe zarządzenie informuje o stawkach za szczepienia przeciw koronawirusowi. Szczepienia mają być podzielone na 4 grupy. Pierwsza grupa odnosi się do szczepienia w punkcie szczepień bez transportu pacjenta. Stawka szczepienia wynosi 61,24 zł. Druga grupa szczepień dotyczy szczepień w punkcie szczepień uwzględniając transport pacjenta. Stawka szczepienia to 68,15 zł. Trzecia grupa obejmuje szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta – 95,70 zł. Ostatnia grupa to szczepienia grupowe w miejscu zamieszkania pacjenta. Chodzi o szczepienia grupy większej niż 5 osób zamieszkałych pod jednym adresem. „Wprowadzone produkty rozliczeniowe zostały wycenione zgodnie…

Więcej...

Nowe zarządzenie dotyczące testów antygenowych w karetkach, działania izolatorów i tarczy dla onkologii

Nowe zarządzenie dotyczące testów antygenowych w karetkach, działania izolatorów i tarczy dla onkologii

25 listopada 2020 r. podpisana została nowelizacja zarządzenia covidowego przez Filipa Nowaka, p.o. prezes NFZ, które zmiany będą dotyczyć wprowadzenia testów antygenowych do ratownictwa medycznego i tarczy dla onkologii oraz objęcia opieką w izolatoriach podopiecznych ZOL-i i DPS-ów z COVID-19. “Zarządzenie, które właśnie podpisałem, wprowadza testy antygenowe do zespołów ratownictwa medycznego. W rezultacie test w kierunku koronawirusa będzie można wykonać już w karetce” – Filip Nowak. Jak informuje NFZ ratownicy medyczni będą mogli wykonać test antygenowy pacjentowi przy każdej interwencji. Takie testy są przeprowadzane już w oddziałach szpitalnych, SOR-ach i izbach przyjęć. W przypadku…

Więcej...

Nowe zarządzenie w sprawie testów antygenowych oraz szpitali tymczasowych

Nowe zarządzenie w sprawie testów antygenowych oraz szpitali tymczasowych

4 listopada 2020 r. NFZ wydał zarządzenie regulujące rozliczanie wykonania testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2 i finansowanie szpitali tymczasowych. Zarządzenie dotyczy zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie zakłada nowe produkty rozliczeniowe, takie jak wykonanie testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2, a także produkty związane z funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. Zapisano w nim wykonanie testu antygenowego o wartości 74,43 zł oraz testu bez kosztu o wartości 42,03 zł. Produkty te można będzie rozliczyć w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne. Nowe zarządzenie ma wprowadzić również…

Więcej...